Kitap Önerisi

Coase ve Kurumsalcılık – Hukuk ve İktisat Disiplininin Kökleri

Herbert Hovenkamp

Detaylı Bilgi

Efil Yayınevi
Kitap Saati Yayınları
İktisat ve Toplum Dergisi
Efil Journal
OLES