Kitap Önerisi

Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları

Asuman Altay (Editör), Esin Aslanpay Özdemir (Editör)

Detaylı Bilgi

Efil Yayınevi
Kitap Saati Yayınları
İktisat ve Toplum Dergisi
Efil Journal
OLES