Proje Kongre Konferans

konferans
 • Kamu Kuruluşlarının Otomasyonu ve Beklenen Talebinin Belirlenmesi, Proje Yöneticisi, 2000.
 • İşgücü Arzı ve Kadın İşgücü İstihdamının Etkileri, TİSK’e yapılmıştır. Proje Yöneticisi ve Uzmanı, 2001.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Doğu Anadolu Projesi, Uzman, 2000-2001.
 • Çocuk İşgücü Eylem Planı Projesi, Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO), Ulusal Ekonomi Danışmanı, 2000-2001.
 • Turizm Sektöründe İstihdamın Yapısı, Muğla Üniversitesi. Proje Yöneticisi, 2004-2005.
 • Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı, Rekabet; Düzenlemeler ve Politikalar Kongresi,
 • Muğla Üniversitesi İİBF ve Rekabet Kurumu, 2003.
 • Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı, İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni-İş Kanunu Semineri, Muğla Üniversitesi İİBF ve TİSK, 2003.
 • Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı, Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler
 • Kongresi, Muğla Üniversitesi İİBF ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2004.
 • Türkiye İktisat Kongresi, İstihdam Komisyonu Üyeliği, 5-9 Mayıs 2004, İzmir.
 • Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı, KOBİ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri Kongresi, Muğla Üniversitesi İİBF ve Sermaye Piyasası Kurulu, 2004.
 • Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı, II. Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Kongresi, Muğla Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2005.
 • Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, Devlet İstatistik Enstitüsü, 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 2004.
 • İhtisas Komisyonu Üyeliği, 9. Kalkınma Planı, Rekabet İhtisas Komisyonu, Devlet Planlama Teşkilatı, 2005.
 • TÜBİTAK, Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri, Panelist, 2006.
 • Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, Türkiye İstatistik Kurumu, 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu,2006.
 • Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2006.
 • Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Ulusal Kongre Üyeliği, 2007.
 • Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi: Türkiye İşgücü Piyasasına Yönelik İktisat Politikalarının Etkileri ve Alternatif Politikaların Analizi: Türkiye İçin Diğer İktisat Politikalarına Uyarlanabilen Hesaplanabilir Genel Denge Modeli İnşası, 2007.
 • TÜBİTAK, Sosyal Bilimler Yurtdışı Burs Komisyonu, Panelist, 2008.
 • Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Ulusal Kongre Üyeliği, 2013.
 • İhtisas Komisyonu Üyeliği, 10 Kalkınma Planı, Tasarruf İhtisas Komisyonu, Kalkınma Bakanlığı, 2013.
 • İhtisas Komisyonu Üyeliği, 10 Kalkınma Planı, Kamu-Özel Yatırım İşbirliği İhtisas Komisyonu, Kalkınma Bakanlığı, 2013.
 • İhtisas Komisyonu Üyeliği, 10 Kalkınma Planı, Tasarruf İhtisas Komisyonu, Kalkınma Bakanlığı, 2018.