Hakemlik

dergiler-3
 • Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Hitit Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi
 • Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Muğla Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Dergisi
 • TUİK, İstatistik Araştırma Dergisi
 • Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu
 • TİSK Akademi, TİSK, Kurucu Editör
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Editör ve Halen Editörlüğe Devam Ediyorum.
 • Efil Journal , Editör ve Halen Editörlüğe Devam Ediyorum.