Verdiğim Dersler

Verdiğim Dersler

 

Gazi Üniversitesi İİBF

Para Banka

Banka Tekniği

İktisada Giriş

Para ve Sermaye Piyasaları

Para Teorisi

Para Politikası

Merkez Bankası İşlemleri

Sermaye Piyasaları

 

Gazi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi

İktisada Giriş

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

İktisada Giriş

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Açık Ekonomide Makro Ekonomi (Yüksek Lisans)

Banka Tekniği (Yüksek Lisans)

Kredi Fiyatlandırması (Yüksek Lisans)

Para Politikası (Yüksek Lisans)

Finansal Piyasalar ve Risk (Yüksek Lisans)

İşgücü Piyasaları (Doktora)

Seminer (Y. Lisans ve Doktora)

Rekabet İktisadı (Doktora)

 

Muğla Üniversitesi İİBF

İktisada Giriş

Para Teorisi

Para Politikası

İktisadi Analiz

Finansal Piyasalar

İşgücü Piyasaları

 

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Makro İktisat Teorisi ve Politikası (Doktora)

Para Teorisi ve Politikası (Doktora)

İleri Makro İktisat (Yüksek Lisans)

Para Politikası (Yüksek Lisans)

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

İktisada Giriş

 

Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma Merkezi

Açık Ekonomi ve Makro İktisat Politikaları

 

Ankara Üniversitesi, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü

Genel Ekonomi

Para-Banka

Türkiye Ekonomisi

Makro İktisat

 

Hacettepe Üniversitesi, İİBF

Para Teorisi ve Politikası

AB Mali Yardımlar

 

Cumhuriyet Üniversitesi

Makro İktisat

İstihdam ve İşsizlik

Para Banka

 

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finansal Piyasalar (Yüksek Lisans)

 

Kırıkkale Üniversitesi

Para ve Maliye Teorisi

İktisat

Para ve Banka

 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Banka İşlemleri (Yüksek Lisans)

 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Denge Kuramı (Yüksek Lisans)

 

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

MBA Programı

İşletme İktisadı

 

Başkent Üniversitesi

Para Banka ve Finansal Kurumlar

Para ve Banka

Büyüme ve Gelişme Ekonomisi

İktisat Politikası

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

MBA Programı

İşletme İktisadı