Özgeçmiş

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

E-mail :  ofc1962@gmail.com

Doğum Tarihi : 1962

Medeni Hali : Evli, İki Çocuk Babası

Şu Andaki Görevi: Efil Journal Editörü, İktisat ve Toplum Dergisi Editörü

EĞİTİM

 • 1981: Lisans, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi), Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü, Ankara.
 • 1984: Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 1990-1991: Misafir Öğretim Görevlisi, University of Birmingham, İngiltere.
 • 1992: Doktora, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 1992-1993: Araştırmacı, State University of New York at Binghamton.

AKADEMİK DENEYİM

 • 1982-1992: Gazi Üniversitesine Araştırma Görevlisi, İktisat Bölümü
 • 1994-1997: Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • 1997-2003: Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • 2003-2005: Prof. Dr. Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • 2005-2009: Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • 2010-Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, YZ Öğretim Üyesi, Lisans
 • 2009-TOBB-ETÜ, MBA programı, YZ Öğretim Üyesi

İDARİ DENEYİM

 • 1998-2003: Gazi Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma Merkezi Müdürü
 • 2000-2003: Gazi Üni. İkt. ve İd. Bil. Fak. İktisat Bölümü Başkan Yardımcı
 • 2003-2005: Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • 2006-2007: Gazi Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
 • 2006-2008: Gazi Üniversitesi, Üniversite Genel Sekreteri
 • 2008-2008: Gazi Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü

DİĞER DENEYİMLER

 • 1994-2000: TRT- 1 “Dünyada ve Türkiye’de Para ve Sermaye Piyasaları” (Sunucu)
 • 1995-1996: Ekonomik Bülten Gazetesinde Köşe Yazarı
 • 1996-1997: Global Gazetesinde Köşe Yazarı
 • 1997-1999: Paramatik Dergisinde Köşe Yazarı
 • 2000-2001 Uluslararasi Çalişma Örgütü (ILO) Danışmanı
 • 2001-2003: Ekonomik Yaklaşım Dergisi Editör/Genel Yayın Yönetmeni
 • 2001-2003: Türkiye Ekonomi Kurumu, Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2003-2005: Türkiye Ekonomi Kurumu, Denetleme Kurulu Üyesi
 • 2005-2006: Ekonomik Analiz Programı Danışmanı, TRT-INT Radyosu
 • 2008-2011 ve 2016: TRT Radyo I, Ekonomi Günlüğü Program Danışmanı
 • 2006- 2017: TİSK AKADEMİ DERGİSİ Editörü
 • 2005- 2017: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Ekonomi Danışmanı
 • 2014- 2017: Kayseri Ticaret Odası Ekonomi Danışmanı
 • 2009-2023: Dünya Newspaper, Köşe Yazarı
 • 2008-: İstihdam Araştırmaları Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
 • 2010-: İktisat ve Toplum Dergisi, Sorumlu Editör
 • 2018-: Efil Journal of Economic Research, Sorumlu Editör
 • 2023-: Ekonomim Gazetesi, Köşe Yazarı
 • X, XI VE XII Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyon Üyesi

YAYINLAR

Kitaplar

 • Para Banka Sözlüğü, Ankara: İmge Kitabevi, 1987
 • İktisadın İlkeleri, Ankara: Alkım Yayınevi, 1996
 • Küreselleşme, Beşeri Sermaye ve Çocuk İşgücü, Ankara: Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, 1998
 • Türk Bankacılık Sektöründe Kriz, (A. Yiğidim ile) Ankara: Nobel Yayınevi, 2001
 • Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, (C. Kılıç ile), Ankara: TİSK Yayını, 2001
 • Kriz ve IMF Politikaları, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2002 (Editör ve Bölüm Yazarı)
 • KOBİ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, 2005 (Editör)
 • Editör, Para Teorisi ve Politikasında Son gelişmeler, II. Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Kongresi, Muğla Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2005
 • Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Tercihler, (with S. Bekmez), Nobel Yayınevi, 2007
 • İktisada Giriş, Ankara: Gazi Yayınevi, 2008 (Editör ve Bölüm Yazarı)
 • Finansal Piyasalar ve Para Politikası, Ankara: Gazi Yayınevi, 2008
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, (with A. Aktaş), Eflatun Yayınevi, 2009
 • Makroekonomi, Gregory Mankiw, Eflatun Yayınevi, 2009 (Çeviri Editörü)
 • Küresel İstihdam Sorunu, Efil Yayınevi, 2010 (Çeviri Editörü)
 • Şeytanın Oku Dediği Yazılar, Efil Yayınevi, 2010
 • Dünyada Cinsiyet Eşitliği, Efil Yayınevi, 2011 (Çeviri Editörü)
 • Türkiye’nin Büyüme Stratejisi: Yapısal Analiz ve Politikalar (with Osman Aydoğuş ve Aykut Lenger), TİSK Yayını, 2012
 • İktisat Kuramına Bir Bakış, Mark Blaug, Efil Yayınevi, 2014 (Çeviri Editörü)
 • Para Politikası Stratejisi, F. Mishkin, Efil Yayınevi, 2014 (Çeviri Editörü)
 • Sivil Toplum Uç Beyi, (Bölüm Yazarı), 2016, Efil Yayınevi
 • Enflasyon Hedeflemesi, (with Attila Gökçe), 2016, TİSK Yayını
 • Enflasyon Hedeflemesi: Kuram ve Türkiye Uygulaması, (with Attila Gökçe), 2021, Efil Yayınevi
 • Refah Ekonomisi ve Eşitsizlik, (Eş-Editör, L. F. A. Özalp), 2022, Efil Yayınevi
 • Keynes ve Keynes’in İktisadı, (Editör ve Bölüm Yazarı), 2022, Efil Yayınevi
 • İktisat Felsefesi, (Editör ve Bölüm Yazarı), 2023, Efil Yayınevi
 • Yüzyılın Ekonomisi, (Editör ve Bölüm Yazarı), 2023, Efil Yayınevi
 • Prof. Dr. Şiir Erkök Yılmaz’a Armağan: Kapitalizmin Krizleri ve Türkiye, (Editör ve Bölüm Yazarı), 2023, Efil Yayınevi
 • Prof. Dr. Suat Oktar’a Armağan: Değişen Dünya ve Türkiye Ekonomisi, 2023, Efil Yayınevi
 • Makaleler

Uluslararası Dergiler

“Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama” (Şenol Altan ile birlikte), İşletme ve Finans Dergisi, 2002, Cilt:17, Sayı:196.

“Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi”, (Cem Baydur ve Bora Süslü ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:18, Sayı:217, 2004.

“Finansal Gelişme ve Rekabet: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz”, (Cem Baydur ve Bora Süslü ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:21, Sayı:238, 2006.

“Türkiye’de Tüketim Fonksiyonunun Dilim Regresyon Yöntemi İle Tahmini” (İ. Tokatlıoğlu ve H. Öztürkler ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:23, Sayı:268, 2008.

“Keynesyen ve Monetarist Para Politikalarının Karşılaştırılması”, Yeni İş Dünyası, 1985, Sayı:64.

“Malthus’un Nüfus ve Ücret Teorisi Üzerine Bir İrdeleme”, İktisat Dergisi, 1986, Sayı:262-263.

“İngiltere’de Sanayi Devrimi Sürecinde Sermaye Birikimi ve D. Ricardo’nun Analizi”, Gazi Üni. İkt. İd. Bil. Fak. Dergisi, 1986, Sayı:1-2.

“Avrupa Para Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi”, Gazi Üni. İkt. İd. Bil. Fak. Dergisi, 1987, Sayı:2.

“Klasik İktisatda Sermaye Birikimi ve Makinalaşma”, İktisat Dergisi, 1988, Sayı:289-290.

“F. Kafka’da Yabancılaşma ve Kimlik Arayışı”, Ekin Belleten, 1988, Sayı: Yaz.

“Türkiye’de Kapitalist Sınıfın Devletçiliğe Karşı Çıkışının Bir Örneği: 1948 İktisat Kongresi”. Ekin Belleten, 1989, Sayı: Güz-Bahar.

“Savaş Döneminde İşgücü ve İşgücü Piyasasına Yapılan Müdahaleler”, Gazi Üni. İkt. İd. Bil. Fak. Dergisi, 1993, Sayı:2.

“Merkez Bankası Verimli Çalışıyor mu?”, (C. Saatçi ile birlikte), İktisat Dergisi, 1994, Sayı:352.

“Türk Bankacılık Sistemi İçinde Küçük Bankalar ve Üstlendikleri Döviz Riskleri”, (C. Saatçi ile birlikte), Ekonomik Yaklaşım, 1994, Sayı:12.

“TCMB’nın Para Politikası ve Para Programı”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Haziran,1994, Cilt:31.

“Currency Board: Para Arzının Kontrolüne İlişkin Monetarist Bir Yaklaşım”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (S. Togay ile birlikte), 1995, Sayı:32.

“Savaş, Devlet ve Ekonomi: 1939-1945 Dönemi Türkiye İktisadına Bir Bakış”, Mürekkep Dergisi, 1995, Sayı:5.

“Finansal Kriz ve Bankalar: Güneydoğu Asya Örneği,” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:36. Ekim 1999.

“Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri: Türk Ticaret Bankaları İçin Bir Maliyet Fonksiyonu”. (S. Kılıçkaplan ile birlikte), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:1 Sayı:1, Kış 2000.

“Para Politikası ve Enflasyon,” Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:5. Sayı:2, Ocak 2000.

“İşgücü Piyasasında Ayrımcılık: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örnekleri”, (A. Hakan Ardor ile birlikte), Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2001, Sayı:40.

“Finansal Kriz ve Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Programı Üzerine Bir Eleştiri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3 Sayı:2, (Güz), 2001.

“Sex Discrimination in the Banking Sector: The Case of Turkey”, (Şenol Altan ile birlikte), Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2003.

“Interconnectedness of Informal Economyand Political Preferences in Turkey”, (S. Bekmez ile birlikte), Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt:1, Sayı:1.

“Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik”, TİSK AKADEMİ Dergisi, Özel Sayı:1, 2007.

“2008 Krizinin 1929 Krizi ile Benzerlikleri Üzerine Bir Analiz”, TİSK AKADEMİ Özel Sayı:2, 2009

Para Kurulu Sistemi Uygulanabilirlik Endeksi 1990-2006 Türkiye Uygulaması”, (Salih Barışık ile birlikte), Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı:32, Ocak-Haziran 2009.

“Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi”, (Harun Öztürkler’le), Bankacılar Dergisi, Eylül 2012.

 

Ulusal Dergiler

“5 Nisan ve Merkez Bankası”, Ekonomik Forum, 1994, Sayı:8.

“İstikrar Programları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler”, Ekonomik Forum, 1995, Cilt:2. Sayı:8.

“Büyüme, İstihdam ve İşsizlik”, İşveren Dergisi, 1996, Sayı:34.

“Ticari Bankalarda Maliyet Yapısı ve Likidite Yönetimi”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 1997, Sayı:18.

“1998 Yılının İlk Yarısında Ekonomide Ne Değişti?”, İşveren Dergisi, Temmuz-1998.

“Bankacılık Sektöründe Birleşme Eğilimi Üzerine Bir İnceleme”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 1999, Sayı:28-29.

“Güneydoğu Asya Krizi ve Etkileri”, İşveren Dergisi, Şubat-1999

“Finansal Serbestleşme Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü ve 1980 Sonrası Gelişmeler”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 2000, Sayı: 30.

“İstikrar Programı ve Kriz”, İşveren Dergisi, 2001, Şubat Sayısı.

“Finansal Kriz ve Bankalar: Türkiye’de 2000 ve 2001 Krizleri Örneği”, (Hakan N. Ardor, Mengü Tuncay ile birlikte), Yeni Türkiye Dergisi, Cilt:7, Sayı:41, 2001.

“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve 2002 Yılı Bütçesi Üzerine Gözlemler”, İşveren Dergisi, 2001, Kasım Sayısı.

“Küreselleşme ve Çocuk İşgücü”, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı:41, Ağustos 2004.

“İşsizliğin Dinamikleri”, İşveren Dergisi, Cilt:43, Sayı:11, Ağustos-2005.

“2006 Yılı Bütçesi Üzerine Gözlemler”, İşveren Dergisi, Cilt:44, Sayı:2, Kasım-2005.

“Makro ekonomik Büyüklükler ve Cari Açık”, İşveren Dergisi, Cilt:44, Sayı:4, Ocak-2006.

“Küresel İşsizlik, Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye”, Mercek Dergisi, Mayıs 2006, Cilt:11, Sayı:42.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 1, Ekim 2010, Küresel Kriz İşsizlerin Üzerine Kaldı

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 2, Kasım 2010, Küresel Finansal Sistemde Yeniden Yapılanma ve Kur Savaşları

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 3, Aralık 2010, Türkiye’de Son Alınan Kararlar Çerçevesinde Para Politikasının Gelişimi

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 4, Ocak 2011, TCMB’den Finansal Piyasalara Ben Buradayım Sinyali

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 5, Şubat 2011, Genel Teorinin 75. Yılında Keynesin İktisadı Yine Gündemde

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 6, Mart 2011, TCMB’nin Kararları ve Bankalar

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 7, Nisan 2011, Uluslararası Para Sisteminin Yeniden İnşaası

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 8, Haziran 2011, Büyüme ve Borç İlişkisi Üzerine

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 9, Temmuz 2011, ABD ve ABD’de Borç Krizi

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 10, Ağustos 2011, Kriz Derinleşirken Merkez Bankalarının Yükü Artıyor!

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 11, Temmuz 2011, Kurala Dayalı İktisat Politikalarından İhtiyari Politikalar

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 12, Ekim 2011, Yalnızlaşan Ülke Türkiye

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 14, Aralık 2011, Tüketim Üzerine

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 15, Ocak 2012, Krize Girmeye Aday Ülke Rusya

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 16, Şubat 2012, Kriz, Kapitalizm ve Merkez Bankaları

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 19-20, Haziran 2012, Avrupa’da Keynesyen Programlar İktidar Değiştiriyor

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 23, Eylül 2012, Avrupa Birliği Çöküyor mu?

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 25, Kasım 2012, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Nereye?

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 33-34, FED ve Çin Merkez Bankasının Değişen Politikaları Sonrası Krizde Üçüncü Evre, Temmuz- Ağustos 2013.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 43, Ukrayna Krizi ve Rusya Ekonomisi, Mayıs 2014.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 46, Konut Sektöründe Kriz Tartışmaları, Ağustos 2014.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 51, Rusya Ekonomisi Üzerine, Ocak 2015.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 57,Yunanistan Krizi Üzerine, Temmuz 2015.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 70,İdris Küçükömer Üzerine Eleştirel Bir Bakış, Ağustos

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 73,Sürekli Durgunluk ve Tüketim, Kasım 2016.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 74, Döviz Kuru Faiz Tartışması Üzerine, Aralık 2016.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 76, Finansal Serbestleşmenin Tıkanıklığı ve Türkiye Varlık Fonu, Şubat 2017.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 77, Cumhuriyet’in Kuruluşu Sürecinde İktisadi Yapının Oluşumu ve Devletçilik, Mart 2017.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 79, Referandumun Ekonomi Politiği, Mayıs 2017.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 80, Borçlanma Sorunu, Haziran 2017.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 82, Enflasyonun Dinamikleri ve Tarım Sektörü, Ağustos 2017.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 84, Plandan Orta Vadeli Programlara: OVP (2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme, Ekim 2017.
İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 88, Suriye Operasyonunun Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri, Şubat 2018.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 91, Seçime Giderken Türkiye Ekonomisi-Yuvarlak Masa, Mayıs 2018.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 93, 2000 Sonrası Türkiye’nin Büyüme Öyküsü, Temmuz 2018.

İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 95, Yuvarlak Masa-Türkiye Kriz İçinde mi?, Eylül 2018.