Dünya ekonomisi yeni bir krizle karşı karşıya, Türkiye ise zaten krizin içinde. Hükümet yaşanılan iktisadi krizi çözmek yerine yeni kriz alanları açmakta. Bir türlü sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıyla olacağını kabul etmemekte. Bunun açık göstergesi, Gezi Davası’nda verilen yargı kararı oldu. Yargı kararlarına elbette saygılıyız. Ancak verilen mahkûmiyet kararları bu ülkenin aydın insanlarını yaraladı. Gezi eylemlerini kentliler başlattı. Gezi, kentlilerin yaşamlarını geri istemeleridir. Gezi direnişi, kentlilerin sahte kentlilere karşı çıkışıdır. Gezi, özgürlük üzerinde baskı kuran tüm toplumsal değerlere karşı da bir haykırıştır. 

Ülke ekonomileri salgın sonrası istikrar kazanmaya çalışırken Rusya-Ukrayna krizi patladı. Rusya 19. yüzyıl emperyalist tavrıyla Ukrayna’yı yutmaya çalışıyor. Ukrayna’nın direnişi önemli. Çünkü Rusya, Çin’le birlikte, tek adam-tek partiyle idare ediliyor ve ne yazık ki bu eğilim dünyada güçleniyor. Rusya’nın mağlubiyeti, demokrasi açısından umut verici olacak. 

Türkiye’de, hemen her alanda olduğu gibi bu konuda da sığlık hâkim. Biz tam tersini yapalım dedik. Değerli Hocam Ergun Türkcan bu düşüncemize katkı verdi. Ukrayna üzerine ufuk açıcı bir makale yazdı. Sevgili Cenk Pala da konuyu enerji açısından ele aldı. 

Bu sayının Yuvarlak Masa toplantısında Serdar Sayan’la, TOBB-ETÜ’den Güven Sak’ı ağırladık ve iklim değişimi meselesini konuştuk. 

Erinç Yeldan yine düzenli yazmaya başladı. İTD okurlarının mutluluğunu ben burada dile getireyim. Fatma ve Suut Doğruel bu sayımıza katkı verdiler; ayrıca, Osman Aydoğuş, Ercan Eren, Sacit Hadi Akdede ve M. Aykut Attar diğer destek verenler oldular, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

İTD Asaf Savaş Akat iktisat Ödülü’nün dördüncüsünü kazanan Hande Erkut, yarışmaya konu olan makalesini bu sayıda sizler için özetledi. 

Son zamanlarda egemen basın ve basın mensuplarının düştüğü duruma bakınca, İTD’nin tutturduğu yayın çizgisinin ne kadar doğru olduğunu bir kere daha gördük. Biz sadece siz okurlarımıza güvendik. Bağımsız bir yayın olmanın gururunu siz de bizimle yaşayın. Çünkü bu başarı hepimize ait. 

Sağlıkla, sevgiyle ve okuyarak kalın.