BANKACILAR İÇİN OKUMA LİSTESİ

 

* F. Mishkin. (2004). The Economics of Money Banking and Financial Markets. New York: Addison Wesley.

* Milton Friedman, 1988, Kapitalizm ve Özgürlük, İstanbul: Altın Kitaplar.

* Ayşe Buğra, 1989, İktisatçılar ve İnsanlar, İstanbul: Remzi Kitabevi.

* Ö.F.aruk Çolak, Aslan Yiğidim, 2001, Türk Bankacılık Sektöründe Kriz, Ankara: Nobel Yayınevi .

* Şevket Pamuk, 1999, Osmanlı İmparatorluğu?nda Paranın Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayını.

* Mark Horkheimer, 1986, Akıl Tutulması, İstanbul: Metis.

* Ö.F.aruk Çolak (Editör) , Kriz ve IMF Politikaları, İstanbul:Alkım Yayınevi.2002.

* Richard A.Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. 1997. İşletme Finansmanın Temelleri. İstanbul: Literatür Yayınevi.

* F.J. Fabozzi, F. Modigliani. (1992). Capital Markets:Institutions and Instruments. New York: Prentice Hall.

* F.L.Rivera Batiz- L.R. Batiz .(1994). International Finance and Open Economics.New york: MacMillan Maxwell.

* T.F. Dernburg. (1989). Global Macroeconomics.Cambridge:Harper Row Pub.

* P.Krugman- M.Obstfeld. (1997).International Economics.New York:Addison Wesley.

* R.Dornbusch. (1980). Open Economy Macro Economics. New York: Basic Books.

* Victor Argy. (1984). International Macroeconomics. London:Roudledge.

* Bennett T. McCallum. (1996). International Monetary Economics.Oxford:Oxford University Press.

* R. Dornbusch- S. Fischer. (1998). Makroekonomi. Ankara: Akademi Yayınevi.

* Laurence S. Copeland. (1989).Exchange Rates and International Finance. New York: ddison Wesley.

* F.L.Rivera Batiz- L.R. Batiz .(1994). International Finance and Open Economics.New York: MacMillan Maxwell.

* F. Mishkin. (1997). The Economics of Money Banking and Financial Markets. New York: Addison Wesley

* Ö.Faruk Çolak. (2007). Finansal Piyasalar ve Para Politikası. Ankara: azi Yayınevi.

* R. Levacic, A.Rebmann, 1989, Macroeconomics: An Introduction to Keynesian- Neoclassical Controversies, London:MacMillan.

* Zühal Akal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetim, Ankara:MPV Yayını.

* Öztin Akgüç. (1992). Kredi Taleplerinin Değerlemdirilmesi.İstanbul: Avcıol Matbaası.

* İbrahim Aydınlı, 1996, Türk Bankacılık sektörü Piyasa Yapısı,Ankara:SPK Yayını.

* Shelang Hefferman. (1996). Modern Banking in Theory and Practice. New York: John Wiley and Sons.

* Frederic S. Mishkin. (1998). Financial Markets and Institutions. New York: Addison ? Wesley.

* J.M.Mason (1979). Financial Management of Commercial Banks. Boston.: WGL Pub.

* G. Aras. (1996). Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi. Ankara:SPK Yayını.

* D.F. Channon (1986). Bank Strategic Management and Marketing. New York: Wiley Pub.

* Kolari, A. Zardkoohi (1987). Bank Costs, Structure and Performance. Toronto: Lezington Books.

* Niyazi Berk (1988). Bankacılıkta Kredi Pazarlama. Ankara: TBB Yayını.

* R.C. Aspiwall, R.A. Eisenbeis (1985). Handbook for Banking Strategy. New York: Wiley Pub.

* M.J. Gardner, D.L. Mills (1991). Managing Financial Institutions. Chicago: The Dryden Press.

* Ed. J. Jütter and T. Valentine (1987). The Economics and Management of Financial Instutions. London: Longman.

* J.F. Sinkey (1983). Commercial Bank Financial Management. . New York: MacMillan.

* John R. Walker (1978). Bankaların Karar İşlemlerinde Maliyetler.İstanbul:YKB Yayını

* Belkıs Seval .( 1990). Kredilendirme Süreci ve Kredi Yönetim. İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayını.

* İlhan Meriç.(1980) . Türk Ticaret Banka İşletmelerinde İşletme Riski ve Ekonomik Karlılık. Ankara: ODTÜ Yayını.

* B. Gümüş, O.Çiftçi (1991). Krediler. İstanbul: Garanti Bankası

* Günhan Günay . (1986). Kredi Süreci: İstanbul: Interbank

* Cengiz Erol (1991). Nakit Akım Yaklaşım Yöntemiyle Kredi Değerlendirilmesi. Ankara:TBB Yayını

* TCMB, Enflasyon Politikası Raporu

* TBB, Bankalarımız 2007.

MAKALELER

 

* Stanley Fischer, ?Recent Development in Macroeconomics, Economic Journal, Vol:98, Sayfa:294-339.

* J.Hicks, 1937, ?Mr.Keynes and Classics, Ed:M.G. Mueller, Reading in Macroeconomics içinde, 1966, New York:Holt Pub.

* M. Friedman,1956, ? The Quantity Theory of Money- A Restatement?, Ed:M.G. Mueller, Reading in Macroeconomics içinde, 1966, New York:Holt Pub.

* M. Friedman, 1967, ? The Role of Monetary Policy?, Ed: P. Korliras, R. Thorn, Modern Macroeconomics içinde, 1979, New York:Harper Row Pub.

* T.sargeant, N.Wallece, ?Rational Expectations and the Theory of Economic Policy?, Ed: P. Korliras, R. Thorn, Modern Macroeconomics içinde, 1979, New York:Harper Row Pub.

* R.J.Barro, S. Fischer, 1976, ?Recent Developments in Monetary Theory?, Journal of Monetary Economics, Vol:2.

* M. Friedman,1959, ? The Demand for Money:Theoritical and Empirical Results?, Ed:R.Thorn , Monetary Theory and Policy içinde, 1966, Chicago:The University of Chicago Press.

* M. Friedman,1994 ? A Theoritical Framework for Monetary Analysis?, Ed:R. Gordon, Milton Friedman?s Monetary Framework içinde, Chicago:The University of Chicago Press.

* Ercan Uygur, 1993, ?Enflasyonun Aktörler, Faktörleri, Anti- Enflasyonist Politikalar?, İşletme ve Finans, Sayı.91.

* Ercan Uygur, 2001, ?Enflasyon, Para ve Mali Baskı:İktisat Politikasında Geri Kalmışlık?. İşletme ve Finans, Sayı:189.

* Sinan Sönmez, 1994, ?Bütçe Açığının Finansmanı ve Enflasyon?, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:21, Sayı:4.

* Kamuran Malatyalı,1998, Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye?de Uygulanabilirliği, DPT Yayını.

* A.W.Phillips, 1958, ?The relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in United Kingdom 1861-1957? Ed:M.G. Mueller, Reading in Macroeconomics içinde, 1966, New York:Holt Pub.

* Ercan Uygur, 2001, ?Krizden Krize Türkiye:2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri?, Ankara:Türkiye Ekonomi Kurumu.

* Ercan Uygur, 2001, ?Türkiye?de Enflasyon?, Ed:Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz içinde, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu.

 

TAKİP EDİLECEK DERGİLER

 

* The Banker

* Euromoney

* İşletme ve Finans

* İktisat dergisi

* Bankacılar

TAKİP EDİLECEK WEB SİTELERİ

www.tcmb.gov.tr

www.tbb.org.tr

www.tuik.gov.tr

www.imf.org

www.dpt.gov.tr

www.nber.org

www.unctad.org